Oportunități de investiții

  • Principala resursă a comunei este reprezentată de cadrul natural, climat şi asezare geografică care reprezintă oportunităţi serioase din punct de vedere turistic.
  • 15 structuri turistice care au deja experienţă şi care sunt prezente pe harta turistică naţională şi nu numai;
  • Climat propice pentru dezvoltarea sectorului pomicol şi zootehnic;
  • Comuna dispune de resurse însemnate de: teren agricol, material lemnos, tufuri zeolit pentru industria materialelor de construcţii ;
  • Peisaje, atracţii turistice cu posibilitate de dezvoltare a serviciilor pentru atragerea turiştilor;
  • Patrimoniu cultural însemnat;
  • Existenţa forţei de muncă specializate la nivel de comună pe sectoarele: producţia de elemente tradiţionale specifice cu renume internaţional, prelucrarea produselor lemnoase, munci agricole şi altele.
Înapoi