Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/barsan/public_html/system/library/session.php on line 8Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/barsan/public_html/system/library/session.php on line 9Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/barsan/public_html/index.php:57) in /home/barsan/public_html/system/library/session.php on line 12Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/barsan/public_html/index.php:57) in /home/barsan/public_html/system/library/session.php on line 12 Comuna Bârsana | Măsuri de dezvoltare

Măsuri de dezvoltare

1. Modernizarea şi reabilitarea drumurilor principale din localităţile Bârsana şi Năneşti
Integrarea în economia europeană este facilitată de o infrastructura de transport eficientă, conectată la reţeaua europeană de transport. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport contribuie la creşterea competitivităţii economice a Regiunii Nord-Vest (Transilvania de Nord) şi permite dezvoltarea de noi activităţi pe piaţa internă.

 

2. Reabilitarea şi modernizarea uliţelor aferente satelor Bârsana şi Năneşti
Atât ca şi masură socială dar mai ales ca şi un indicator al interesului pentru integrarea în cadrul european la nivel de civilizaţie şi protecţie a mediului, asfaltarea străzilor (uliţelor) comunelor din Romania este o prioritate care nu trebuie neglijată. Este o tendinţă care are ca scop dezvoltarea potenţialului agro-turistic şi nu numai prin dezvoltarea infrastructurii respectiv crearea de oportunităţi pentru investiţii.

 

3. Construirea unui pod peste Iza la Valea Slatini

 

4. Construirea unui pod peste Iza la Năneşti
Facilitarea accesului cetăţenilor în anumite zone ale comunei, acces care ar îmbunătăţii considerabil condiţiile de viaţă şi de muncă ale locuitorilor comunei.

 

5. Înfiinţare şi dotare serviciu de întreţinere drumuri în comună
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv avem un proiect pentru care s-a realizat o propunere de Studiu de Fezabilitate şi PT, proiect care odată implementat ar diminua semnificativ gradul de deteriorare a drumurilor din comună şi care ar asigura o fluenţă constantă a dezvoltării economice, dezvoltare bazată pe creşterea turismului şi a investiţiilor la nivel de comună. Aşadar acest proiect ar crea 2 avantaje mari: siguranţă în infrastructură şi evoluţie economică.

 

6. Alimentare cu apă în localităţile Bârsana şi Năneşti - Distribuţie consumatori
Asigurarea apei potabile pentru populaţia României se face din surse subterane şi de suprafaţă. Din studiile efectuate rezultă că cerinţele de apă, se estimează la un nivel de 20,4 miliarde m3/an pentru anii 2005-2010 şi 32-35 miliarde m3/an pentru anii 2020-2025. Lungimea totala a retelelor de transport si distributie a apei potabile este de 33.519,8 km, din care in municipii si orase 21.335,5 km. Lungimea totală a străzilor din municipii şi oraşe este de 21.949 km, din care cu reţea de distribuţie a apei 15.028,8 km, adică un procent de echipare de 68,45%.

 

7. Realizarea unei reţele de canalizare menajeră şi a unei staţii de epurare
Problemele legate de calitatea apelor de suprafaţă şi a celor subterane provin în principal din apele uzate neepurate, deversate în cursurile de apă. Calitatea cursurilor de apă depinde în mare măsură de capacităţile şi calitatea epurării apei uzate rezultate din activităţile umane (din totalul de 53 de staţii de epurare existente în Regiunea Nord-Vest, corespund din punct de vedere al treptei de epurare necesare şi funcţionează corespunzător un număr de 4 staţii de epurare).

 

8. Extinderea reţelei de canalizare menajeră în localităţile Bârsana şi Năneşti
Deoarece proiectul prezentat anterior nu acoperă toate necesităţile din acest punct de vedere, el urmărind doar zonele de interes sporit ale comunei, propunem acest obiectiv complementar care să confere avantajele şi aspectele detaliate anterior tuturor gospodăriilor şi zonelor din comună.

 

9. Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public în localităţile Bârsana şi Năneşti
Această măsură pe care dorim să o adoptăm are ca principal scop îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor deoarece în momentul de faţă reţeaua este sub-dimensionată, numărul consumatorilor amplificându-se în ultimii ani.

 

10. Amenajare Rampă de transfer pentru deşeurile menajere şi industriale şi un sistem de colectare a acestora
Este un proiect îndrăzneţ, legat de proiectul de realizare a fabricii de gestionare a deşeurilor care va fii realizat în Maramureş, locaţia fiind deocamdată puţin nesigură.


11. Regularizarea râului Iza şi afluenţi principali aflaţi pe 3 km în amonte dar aparţinând teritoriului administrativ al comunei Bârsana
Obiectul principal al acestui obiectiv se referă la îndiguirea cursului râului Iza în amonte de localitatea Bârsana spre zona numită „pod Văleni" în scopul evitării inundaţiilor locuinţelor oamenilor şi a culturilor din această zona. Zona a fost evaluată şi este considerată zona de risc din acest punct de vedere.

 

12. Amenăjari Hidroenergetice pe râul Iza
Microhidro turbinele electrice sunt generatoare de energie ecologică, gratuită şi nelimitată. Puterea apei e cea mai importantă sursă energetică care nu are în compoziţia sa dioxid de carbon, dioxid de sulf, protoxizi de azot sau orice alt tip de emisie poluantă şi nu produce nici un fel de reziduuri solide sau lichide. Centrala hidroelectrică se foloseşte de o cădere naturală sau artificială a unui râu şi înglobează numeroase avantaje în comparaţie cu alte surse de energie.

 

13. Realizarea ofertei comunei de atragere a investitorilor privaţi
Având în vedere faptul că dezvoltarea comunei se bazează într-o mare măsură pe exploatarea potenţialului turistic iar implementarea proiectelor necesită cofinanţare, trebuie realizată o ofertă a comunei care să atragă finanţări private ale agenţilor economici dispuşi să investească în acest sens. Este o măsură absolut necesară datorită modalităţii retroactive de acordare a fondurilor europene.

 

14. Promovarea potenţialului turistic ca principală măsură de dezvoltare economică
Dezvoltarea pe viitor a comunei Bârsana este influenţată într-o mare măsură de valorificarea potenţialului turistic. În orice zonă există un potenţial pe care trebuie să se axeze investiţiile de bază iar politica noastră este de a identifica acest potenţial, a creea un mediu propice pentru a se investii în acesta şi de a urmării această dezvoltare pas cu pas.

 

15. Crearea unui centru cultural-tradiţional bazat pe atelierele meşteşugăreşti
Turismul rural, în ansamblul său, include o paletă largă de modalităţi de cazare, de activităţi, evenimente, festivităţi, sporturi şi distracţii, toate desfăşurându-se într-un mediu tipic rural. Este un concept care cuprinde activitatea turistică organizată şi condusă de populaţia locală rurală şi care are la bază o strânsă legătură cu mediul ambiant natural şi uman.

 

16. Înfiinţarea unui camping pentru turişti dotat corespunzător necesităţilor actuale
Turismul rural, în ansamblul său, include o paletă largă de modalităţi de cazare, de activităţi, evenimente, festivităţi, sporturi şi distracţii, toate desfăşurându-se într-un mediu tipic rural. Este un concept care cuprinde activitatea turistică organizată şi condusă de populaţia locală rurală şi care are la bază o strânsă legătură cu mediul ambiant natural şi uman.

 

17. Înfiinţarea unei unităţi de abatorizare animale în comună
Această măsură se bazează pe Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, program care facilitează crearea unor astfel de unităţi prin acordarea de fonduri nerambursabile pentru acest tip de investiţii. Este o măsură interesantă deorece permite crearea de produse 100% naturale care pot fii comercializate în cadrul structurilor turistice din comuna şi deasemenea în cadrul structurilor deja existente în localităţile vecine.


18. Crearea unei unităţi de exploatare a resurselor minerale existente la nivel de comună, în special tufurile vulcanice zeolit
În România, primele minerale zeolitice au fost menţionate încă din 1877, în cavităţile unor roci endogene din Munţii Apuseni. În ultimii ani au fost descrise numeroase ocurente de minerale zeolitice identificate în Munţii Apuseni, regiunea cea mai caracteristică din România, dar şi în Banat, Transilvania şi estul Carpaţilor.

 

19. Crearea unei zone industriale în comuna Bârsana
În principal datorită migraţiei marilor companii europene spre zona estică a Europei, în căutare de mână ieftină de lucru şi zone de extindere, spaţiile industriale au crescut constant în preţ şi căutare. În prezent balanţa între achiziţie şi construcţie este înclinată în favoarea celei de-a doua.
Tot mai multe companii preferă să investească în terenuri, cu scopul de a ridica construcţii noi, sau să achiziţioneze spaţiile construite de alte firme. Această schimbare de perspectivă se datorează mai multor factori. Unul dintre motive se poate observa în evoluţia economiei de piaţă. Un număr tot mai mare de firme încep să nu mai facă faţă concurenţei şi a maturităţii mediului de afaceri, iar spaţiile ocupate de ele devin disponibile.

 

20. Reabilitarea Şcolii cu clasele I-VIII, nr. 2 Mircea Vulcănescu zona Valea Muntelui, comuna Bârsana
şi Reabilitarea Şcolii cu clasele I-VIII, nr. 2 în localitatea Năneşti, comuna Bârsana

Datorită faptului că în momentul de faţă cursurile şcolare în cadrul comunei nu se desfăşoară într-un cadru potrivit activităţii de învăţare a anului 2009 şi deasemenea în urma constatării faptului că există un număr de xxx de preşcolari şi şcolari considerăm absolut necesară reabilitarea, amenajarea şi dotarea cu material didactic a unităţilor de învăţământ din localităţile menţionate.
Măsura 322 din cadrul PNDR "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale" este principalul factor pe care ne bazăm pentru a realiza acest proiect. În cadrul acestei măsuri, AXA 3, este menţionat aspectul creării şi dezvoltării serviciilor de bază pentru populaţia rurală, aspect care cuprinde investiţiile materializate în construcţii, renovări şi dotări ale grădiniţelor şi şcolilor la sate. În comuna noastră, pentru îndeplinirea acestui obiectiv există definitivate atât Studiile de Fezabilitate cât şi Proiectele Tehnice pentru realizarea lucrărilor necesare.

 

21. Construcţia unei Grădiniţe noi cu program prelungit în localitatea Bârsana
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv pe care îl considerăm de interes major pentru comuna noastră am decis urmărirea a două direcţii de finanţare, posibil ca ambele să facă referire la fondurile europene dar pe căi diferite.

 

22. Realizarea unei Săli de sport de 250 de locuri în localitatea Bârsana
Condiţiile în care elevii comunei noastre îşi desfăşoară activităţile sportive la nivelul anului 2009 sunt precare iar în apropiere nu există săli de sport polivalente, aspect care ne conduce să credem că pe lângă crearea unor facilităţi destinate elevilor am creea infrastructura pentru organizarea multor evenimente sportive. Avantajele sunt multiple şi se referă atât la cetăţenii noştrii cât şi la sporirea popularităţii comunei şi la diversificarea activităţilor turistice ale comunei.

 

23. Reabilitarea şi Modernizarea Căminului Cultural din localitatea Bârsana, comuna Bârsana şi Reabilitarea şi Modernizarea Căminului Cultural din localitatea Năneşti, comuna Bârsana
Căminele Culturale sunt parte din infrastructura publică pentru bunuri şi servicii culturale. Acestea au fost si sunt in continuare instrumentul principal pentru promovarea culturii în mediul rural.
Legea 22/2003 reglementează activitatea Căminelor Culturale şi defineşte Căminele Culturale ca " instituţiile publice de cultură care desfăşoară activităţi şi în domeniul educaţiei permanente, organizate în afara sistemului naţional de învăţământ formal, în colaborare cu acesta, având drept scop păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale". Administrativ Căminele Culturale se află în subordinea Consiliilor Locale. Principalele manifestări care se desfasoara in aceste incinte sunt spectacolele folclorice şi alte activităţi legate de evenimente sociale locale.

 

24. Înfiinţarea şi dotarea unui centru pentru Situaţii de Urgenţă, în comuna Bârsana
Atât prin constarea noastră cât şi pe baza analizei necesităţilor cetăţenilor comunei noastre am ajuns la concluzia că în comuna Bârsana cetăţenii nu beneficiază de un serviciu medical de urgenţă. Acest fapt nu ar constitui o problemă dacă distanţa până la unităţile medicale dotate pentru situaţii de gen nu ar fii considerabilă şi anume de cca minim 30 de km. În aceste condiţii considerăm absolut necesară şi chiar cu o prioritate maximă înfiinţarea şi dotarea unui astfel de centru.

 

25. Crearea unui centru de îngrijire a persoanelor vârstnice şi/sau cu probleme sociale
Având în vedere politica socială promovată de Guvernul României, prin care se urmăreşte îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi prestaţiilor sociale acordate categoriilor vulnerabile de populaţie, în limitele sale de competenţă, Primaria comunei Barsana îşi propune să asigure creşterea numarului de servicii sociale specializate disponibile.

 

26. Crearea unui centru de perfecţionare şi reconversie a forţei de muncă în comună
La baza acetui proiect stă mărturia funcţionabilităţii Asociaţiei Microregiunea de Dezvoltare Economico-Socială a ţării Maramureşului din Sighetul Marmaţiei care prin acţiunile sale, un ONG cu rezultate deosebite de-a lungul timpului în implementarea de proiecte de reconversie a forţei de muncă. Menţionăm faptul că în prezent acest ONG desfăşoară acţiuni de informare în comuna noastră dar nu dispune de infrastructură adecvată desfăşurări unor acţiuni de amploare care ar creşte atât specializare cât şi orientarea cetăţenilor noştrii către o atitudine pozitivă a procesului de integrare şi de asemnea o abordare mai exactă a paşilor necesari pieţei forţei de muncă actuale.

Înapoi