Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/barsan/public_html/system/library/session.php on line 8Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/barsan/public_html/system/library/session.php on line 9Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/barsan/public_html/index.php:57) in /home/barsan/public_html/system/library/session.php on line 12Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/barsan/public_html/index.php:57) in /home/barsan/public_html/system/library/session.php on line 12 Comuna Bârsana | Analiza SWOT

Analiza SWOT

Poziţia comunei: aşezare geografică şi cadru natural
Puncte tari  • Se situează la cca. 22 km de oraşul Sighet;
• Relief colinar, format din dealuri înalte, cu diferenţe semnificative de nivel între diferite puncte ale comunei;
• Peisaje deosebite create prin aşezarea localităţii pe malul râului Iza, izvor de viaţă şi prosperitate;
• Resurse mari şi diversificate în domeniul lemnos şi al florei, de la arbori de esenţă tare până la multe specii de plante cu avantaje medicinale;
• Faună deosebită reprezentată de vânatul bogat şi variat.

Puncte slabe

• Situarea la 87 km de resedinţa de judeţ, oraşul Baia Mare;
• Este o comună puţin concentrată, multe puncte ale comunei fiind destul de îndepărtate de centrul acesteia;
• Relieful nu permite culturi concentrate pe aceaşi specie pe suprafeţe întinse, acesta fiind destul de variat şi foarte puţin liniar;
Oportunități • Fiind situată la 22 km de oraşul Sighet, comuna Bârsana are acces rapid la majoritatea facilităţilor economico-sociale oferite de acest vad în continuă creştere.
• Multitudinea speciilor de arbori şi volumul însemnat al acestora permite crearea unei industrii de profil în zonă;
• Flora conţine o varitate mare de plante cu caracter medicinal care pot fii exploatate;
• Varietatea şi bogăţia peisajelor permite intensificarea reţelei turistice care funcţionează în momentul de faţă cu succes.
• Comuna este străbătută de drumul judetean 186, aspect important dpdv. al comunicării cu orice factor de importanţă social-economic;
Amenințări • Devalorificarea resurselor în timp datorită saturării pieţei şi apariţiei concurenţei pe pieţele de consum accesibile;
• Exploatarea potenţialului comunei în mod arhaic dacă nu se modernizează infrastructura pentru turism, industrie, agricultură şi integrare socială.
• Situarea la o distanţă destul de mare faţă de reşedinţa de judeţ şi de asemenea faptul că este situată între munţi, este destul de greu de ajuns acolo în timpul sezonului rece. Acest fapt periclitează comunicarea rutieră iarna.

 

Populaţia, forţa de muncă
Puncte tari  • Datorită situării într-o zonă cu influenţe religioase considerabile, caracteristicile de bază ale populaţiei sunt respectul şi încrederea în oameni.
• Zonă fără conflicte sociale.
• Forţă de muncă existentă în comună, experienţa acumulată în sculptura tradiţională (meşteri recunoscuţi la nivel internaţional - cu lucrări de mare valoare), cultura plantelor şi zootehnie, gradul de şcolarizare ar permite asigurarea unor braţe calificate pentru eventalele noi unităţi.
Puncte slabe
• Număr destul de mare al populaţiei dezocupate.
• Lipsa diversităţii în calificarea pe sectore lucrative.
• Încrederea relativ scazută în instituţiile statului.
• Inexistenţa unor puncte economice la nivel de comună în care forţa de muncă să activeze.
Oportunităţi
• Posibilitatea atragerii unor fonduri speciale destinate modernizării reţelei unităţilor şcolare;
• Existenţa unor programe naţionale de relansare a turismului poate stimula valorificarea potenţialului turistic al zonei;
• Potenţialul forestier ar permite crearea şi dezvoltarea unei întreprinderi de prelucrare a lemnului care ar creea locuri de muncă;
• Există posibilitatea de a forma asociaţii agricole eficiente generatoare de locuri de muncă;
• Posibilitatea creării unei şcoli de arte şi meserii axate pe sculptura tradiţională şi de asemenea promovarea acestei culturi la nivel mondial prin participarea la diverse târguri la care tinerii să încurajeze mişcarea.
Amenințări
• Migraţia forţei de muncă în zonele urbane;
• Neadaptarea la normele comunităţii europene deoarece nu există un centru de informare a programelor încurajate de Uniunea Europeană;
• Îmbătrânirea populaţiei ca rezultat al migraţiei tineretului;
• Cel mai mare pericol este pierderea culturii tradiţionale prin dezinteresul tinerilor faţă de aceasta, fapt care pe termen lung ar putea depersonaliza zona care momentan este „Muntele Athos de Maramureş".

 

Infrastructura de transport şi comunicaţii
Puncte tari
• Situarea pe DJ 185, la kilometrul 17 care se află într-o stare practicabilă.
• O serie de drumuri comunale care permit accesul spre zonele pitoreşti ale comunei.
• Existenţa serviciului de telefonie fixă şi acoperire în reţele de telefonie mobilă.
• Prezenţa la nivel de comună a transportului în comun, aspect important prin prisma conexiunii oamenilor cu reşedinţa de judeţ şi cu oraşul Sighetul Marmaţiei.
Puncte slabe
• Existenţa unui proiect de modernizare a drumului principal din cele 2 localitaţi ale comunei care duce la îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie şi diminuarea poluării mediului înconjurător, diminuarea efectelor negative asupra zonei învecinate drumurilor, realizarea unei creşteri semnificative a condiţiilor de dezvoltare economică.
• Existenţa unui proiect de modernizare a uliţelor din comună, factor pozitiv deoarece există o serie de pensiuni amplasate în aceste zone mai puţin centrale care ar susţine astfel mai puternic activitatea turistică.
Oportunităţi
• Drumul principal din Bârsana şi Năneşti este un drum cu probleme care necesită reabilitare. Aspect relevant întrucât acest drum deserveşte accesul la cel mai important obiectiv al comunei: Biserica Bârsana, patrimoniu UNESCO.
• Transportul periferic se desfăşoară pe numeroase artere secundare, uliţe, majoritatea aflându-se în condiţii proaste.
• Nu există suficiente poduri peste râul Iza, accesul fiind astfel îngreunat semnificativ.
Amenințări
• Riscul deteriorării drumurilor, chiar si după reabilitarea lor dacă nu există un centru de îngrijire permanentă a reţelei rutiere.
• Accesul în anumite locuri ale comunei este foarte greu deoarece nu există poduri peste Iza în puncte cheie ca de exemplu la Valea Slatinii sau la Naneşti.

 

Infrastructura tehnico-edilitară şi de mediu
Puncte tari  • Un mediu curat, datorită situării într-o zonă deluroasă nepoluată.
• Suprafaţa relativ mare a comunei raportat la numărul de locuitori.
• Există reţea principală de alimentare cu apă în ambele localităţi ale comunei.
• Există reţea de iluminat public în comună.
• Zona este puternic scăldată de râul Iza şi afluenţii acesteia care au un curs rapid realizat prin diferenţe însemnate de nivel.
Puncte slabe
• Drumul principal din Bârsana şi Năneşti este un drum cu probleme care necesită reabilitare. Aspect relevant întrucât acest drum deserveşte accesul la cel mai important obiectiv al comunei: Biserica Bârsana, patrimoniu UNESCO.
• Transportul periferic se desfăşoară pe numeroase artere secundare, uliţe, majoritatea aflându-se în condiţii proaste.
• Nu există suficiente poduri peste râul Iza, accesul fiind astfel îngreunat semnificativ.
Oportunităţi
• Existenţa unui proiect de modernizare a drumului principal din cele 2 localitaţi ale comunei care duce la îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie şi diminuarea poluării mediului înconjurător, diminuarea efectelor negative asupra zonei învecinate drumurilor, realizarea unei creşteri semnificative a condiţiilor de dezvoltare economică.
• Existenţa unui proiect de modernizare a uliţelor din comună, factor pozitiv deoarece există o serie de pensiuni amplasate în aceste zone mai puţin centrale care ar susţine astfel mai puternic activitatea turistică.
Amenințări
• Riscul deteriorării drumurilor, chiar si după reabilitarea lor dacă nu există un centru de îngrijire permanentă a reţelei rutiere.
• Accesul în anumite locuri ale comunei este foarte greu deoarece nu există poduri peste Iza în puncte cheie ca de exemplu la Valea Slatinii sau la Naneşti.

 

Infrastructura tehnico-edilitară şi de mediu
Puncte tari  • Un mediu curat, datorită situării într-o zonă deluroasă nepoluată.
• Suprafaţa relativ mare a comunei raportat la numărul de locuitori.
• Există reţea principală de alimentare cu apă în ambele localităţi ale comunei.
• Există reţea de iluminat public în comună.
• Zona este puternic scăldată de râul Iza şi afluenţii acesteia care au un curs rapid realizat prin diferenţe însemnate de nivel.
Puncte slabe
• Starea precară a unor sedii de bază din localităţile componente ale comunei .
• Nu există reţea de alimentare cu gaze naturale.
• Nu există reţea de canalizare a apelor menajere şi staţie de epurare.
• Lipsa unui punct de colectare a deşeurilor.
• Reţeaua de distribuţie cu apă potabilă este realizată la nivel de aducţiune, dar nu şi la nivel de distribuţie către consumatori.
Oportunităţi
• Există proiecte pentru realizarea reţelei de canalizare a apelor menajere, care se află în Studiu de Fezabilitate (proiectul include şi staţie de epurare a apelor), şi de asemenea avem ca obiectiv extinderea acestei reţele.
• Există proiect pentru realizarea reţelei de distribuţie a apei potabile în toată comuna.
• Axa prioritară 5 - Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc (Finanţare prin Fondul de Coeziune). - aspect care încurajează lucrările de regularizare a Izei şi afluenţilor ei pe teritoriul comunei noastre.
• Există proiecte regionale de gestionare a deşeurilor care au nevoie de rampe de transfer zonale, obiectiv pe care intenţionăm să îl realizăm cât mai repede cu putinţă.
Avand în vedere cursul apelor, considerăm o oportunitatea crearea de mini-centrale hidro-energetice care să reducă pe termen lung costurile energetice ale comunei.
Amenințări
• Valoarea mare a contribuţiei locale pentru proiecte şi lucrări, rambursarea oricărei finanţări făcându-se la retroactiv.
• Există riscul inundaţiilor dacă nu se regularizează cursul râlui Iza şi a afluenţilor acestuia în amonte, pe teritoriul administrativ al comunei noastre.
• Lipsa facilităţilor la nivel de comună (apă-canal) care încetinesc şi nu permit dezvoltarea propice a investiţiilor de natură productivă şi de turism şi de asemenea limitează serviciile oferite de către cele existente.
• Costurile mari ale lucrărilor de execuţie a reţelei de gaze naturale în comună.
• Reţeaua de iluminat electric este un consumator mare deoarece este învechită şi nu funcţionează la parametrii normali. Este necesară reabilitarea acesteia.

 

Economia
Puncte tari
• Existenţa resurselor de lemn la nivel de comună, aceasta fiind împrejmuită de păduri de esenţe tari (stejar, mesteacăn, fag, etc.) şi de esenţe moi (plop, etc).
• Existenţa obiectivelor de interes major: Biserica Bârsana şi a Mănăstirii „Soborul Sfinţilor 12 Apostoli". Primul aflându-se în patrimoniul UNESCO. Estimăm numărul anual al turiştilor care sunt cazaţi în cadrul structurilor turistice la cel puţin 1000/an.
• Numărul semnificativ al ciupercilor, fructelor de pădure şi a plantelor medicinal pe care pădurile înconjurătoare îl oferă;
• Numărul semnificativ al animalelor susţinut de suprafeţele întinse de păşune ale comunei.
• Resurse minerale existente la nivel de comună, în special tufurile vulcanice zeolit;
• Existenţa forţei de muncă la nivel de comună axată în special pe munci agricole, forestiere şi turistice.
• Peisajele atractive, bogăţia florei şi a faunei zonale pe de o parte şi caracterul deosebit al oamenilor locului împletit cu diversitatea datinilor şi a obiceiurilor pe de altă, formează împreună o resursă turistică de mare valoare.
Puncte slabe
• Apa Izei constituie unul din cele mai importante râuri din reţeaua hidrografică a Maramureşului. În drumul ei de 83 km, de la izvoare (Vf. Muntelui Bătrâna din Munţii Rodnei) până la confluenţa cu Tisa, Iza colectează sute de văi. • Agricultura este la nivel de subzistenţă neexistând asociaţii agricole care să eficientizeze această activitate, potenţialul comunei nu este exploatat din această cauză.
• Nu este exploatat potenţialul comunei în industria lemnului.
• Mentalitatea refractară la ideea de capitalizare a bunurilor şi a resurselor naturale.
• Inexistenţa unui plan de investiţii bine determinat la nivel de comună.
• Serviciile suferă datorită infrastructurii edilitare şi de transporturi care nu este la standarde ridicate (apă şi canal nu există deloc).
Oportunităţi
• Existenţa centrului de informare turistică „Etnic Tours", punct important în dezvoltarea turismului. Acest punct este de asemenea şi o agenţie de turism şi găzduieşte un magazin de obiecte de artizanat. Este o dovadă a caracterului evolutiv al turismului în localitate.
• Există în comună meşteri recunoscuţi la nivel internaţional în crearea de lucrări de artă din lemn: celebrele porţi de Maramureş.
• Activitatea de prelucare a fructelor de pădure poate fii propice deoarece zona deţine resurse consistente în domeniu;
• Valoarea relativ mică a terenului aferent localităţii care poate fii un factor de decizie pentru investitori;
• Posibilitatea dezvoltării de micro-ferme cu punct de tăiere şi a unor puncte de prelucrare produse din carne şi/sau lapte;
• Bogăţia tufurilor vulcanice zeolit încurajează crearea unei unităţi de exploatare a acestor resurse care pot produce valoare adaugată mare şi de asemenea ar crea un număr însemnat de locuri de muncă.
Amenințări
• Plecarea tinerilor din comună datorită lipsei locurilor de muncă;
• Riscul diminuării, închiderii sau neînceperii activităţilor economice datorită stării proaste a infrastructurii;
• Focalizarea investiţiilor pe raza oraşului Sighetu Marmaţiei.
• Dispariţia în timp a culturii tradiţionale dacă nu se promovează cel puţin la nivel naţional.
• Scăderea interesului turistic dacă nu se crează structuri adiţionale de turism: locuri de camping, festivale de cultură tradiţională, muzee rustice sau alte activităţi care să diversifice activităţile turistice.

 

Sănătate
Puncte tari
• Existenţa unui dispensar uman.
• Existenţa unei farmacii în comună.
• Existenţa unui cabinet medical cu medici de familie şi cu cabinet pentru ecografie.
Puncte slabe
• Dotarea necorespunzătoare a dispensarului.
• Numărul mic al specialiştilor şi al personalului medical.
Oportunităţi
• Potenţial pentru cultivarea de plante medicinale, şi eventual a unui laborator pentru studiul efectelor acestora.
• Aducerea sau calificarea de personal medical prin încurajarea deschiderii unuia sau mai multor puncte dedicate atât turiştilor cât şi locuitorilor comunei.
• Există un proiect pentru înfiinţarea unui centru pentru situaţii de urgenţă la nivelul comunei.
Amenințări
• Funcţionarea în condiţii necorespunzătoare dacă nu se dotează cu materiale de uz curent medical actual.
• Aflându-se la o distanţă considerabilă de reşedinţa de judeţ, în cazurile de urgenţă medicală nu există o unitate permanentă care să acorde cel putţn măsurile de prim ajutor. Acest aspect este unul de o importanţă majoră pentru viaţa cetăţenilor comunei noastre.

 

Învăţământ
Puncte tari
• Existenţa unităţilor de învăţământ şcolare şi preşcolare în ambele sate din comună.
• Existenţa cadrului didactic în măsura satisfăcătoare ca şi calitate şi diversitate.
• Existenţa unor proiecte de reabilitare a şcolilor din satele din comună.
Puncte slabe • Condiţiile la şcolile şi grădiniţele din comună sunt precare şi de asemenea dotările nu sunt în concordanţă cu cererile actuale de pe piaţa forţei de muncă.
• Inexistenţa unei Săli de sport în care copiii să-şi desfăşoare activităţile sportive şi care să găzduiască alte activităţi de acest gen.
• Nu există o grădiniţă cu program prelungit, ar fii nevoie.
Oportunităţi
• Distanţa relativ mică până la oraşul Sighetu Marmatiei unde tinerii işi pot continua studiile şi astfel menţinerea unui nivel destul de ridicat de specialişti şi meseriaşi la nivel de comună.
• Implicarea primăriei în procesul de renovare a şcoliilor generale şi a coordonarii de proiecte care să asigure menţinerea şi aducerea de specialişti în zonă.
• Există proiecte pentru construcţia unei grădiniţe cu program prelungit şi pentru construcţia unei Săli de sport. - Programul Guvernului României derulat prin Compania Naţională de Investiţii de preluare şi finalizare a sălilor de sport construite înainte de anul 2000.
Amenințări
• Riscul neadaptării elevilor care merg la specializări datorită lipsei dotărilor în special a celor informatice.
• Pierderea îndeletnicirii de a lucra cu lemnul şi a altor meserii deoarece nu se promovează aceste aspecte într-un cadru organizat.

 

Cultură şi sport
Puncte tari
• Existenţa Căminelor culturale în fiecare sat din comună.
• Existenţa lăcaşelor de cult în fiecare sat din comună.
• Biserica Bârsana este mai mult decât un lăcaş de cult, este un obiectiv cultural recunoscut la nivel internaţional şi care aduce mii de turişti anual.
Puncte slabe
• Condiţiile precare ale Căminelor culturale din satele comunei.
• Inexistenţa unui parc de agrement la nivel de comună.
Oportunităţi
• Posibilitatea creării unui festival de cultură şi artă populară care să atragă turişti şi să păstreze obiceiurile care personalizează localitatea.
• Existenţa muzeului - fosta şcoală confesională din comuna Bârsana care prin reabilitare poate deveni un obiectiv cultural de interes major.
• Există proiectul - Crearea unui centru cultural-tradiţional bazat pe atelierele meşteşugăreşti, datinile şi obiceiurile zonei care ar produce valorificarea turistică a comunei, crearea de locuri de muncă şi profit din vânzarea produselor.
Amenințări
• Distrugerea fosei şcoli confesionale din Bârsana care este muzeu în momentul de faţă.
• Distrugerea Căminelor culturale dacă nu se realizează reabilitarea lor.
• Dificultatea obţinerii finanţărilor pentru cultură şi sport (infrastructură şi activităţi).

 

Administraţie publică locală şi participare civică
Puncte tari  • Interesul primarului şi a personalului primăriei pentru identificarea şi soluţionarea problemelor (identificarea surselor de finanţare, a firmelor de proiectare, consultanţă, colaborarea cu acestea).
• Există la nivel de primărie personal cu experienţă şi bunăvoinţă cu care se pot desfăşura activităţi de creştere la nivel de comună.
• Reacţie pozitivă a cetăţenilor comunei în identificarea problemelor şi a soluţiilor de dezvoltare atât la nivel personal cât şi la nivel de comună.
Puncte slabe
• Inexistenţa în comună a unui centru de informare privind finanţările UE în perioada actuală 2009-2013.
• Nu există ONG-uri la nivel de comună.
• Oamenii nu au informaţii de bază în ceea ce priveşte un program de dezvoltare durabilă.
Oportunităţi
• Existenţa proiectelor de Modernizare a Administraţiei Publice care permit o creştere semnificativă în ceea ce priveşte relaţionarea administraţiei locale cu structurile europene de implementare a strategiilor de dezvoltare. (Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative - program adoptat pe 21 noimbrie 2007)
• Administraţia publică are în vedere amenajarea unui centru civic în comună care să se confrunte cu problemele de natură civică şi care să stimuleze implicarea cetăţenilor în cadrul activităţilor comunei.
• Administraţia publică are în vedere crearea unui centru de îngrijire a persoanelor vârstnice şi/sau cu probleme sociale.
Amenințări
• Riscul de a pierde finanţări ale UE datorită inexistenţei unui centru de informare.
• Nu există un centru de perfecţionare a forţei de muncă astfel încât populaţia să fie conştientă de necesităţile actuale ale pieţei în vederea calificării pentru adaptarea la aceste condiţii.

Înapoi